اخبار

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد  شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازادشركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظر ...

آگهي مناقصه شماره 1402/27 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه

آگهي مناقصه شماره 1402/27 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه

آگهي مناقصه شماره 1402/27 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه شركت ملي خدماتي تدارك ( سه...

 آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان

آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان

آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان شركت ملي خدماتي تدارك ( سها...

آگهي مناقصه شماره 1402/25  در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی

آگهي مناقصه شماره 1402/25 در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی

آگهي مناقصه شماره 1402/25 در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی شركت ملي خدماتي ...

 آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم

آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم

آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خا...

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي...

آگهي مناقصه 1402/22 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان استان فارس

آگهي مناقصه 1402/22 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان استان فارس

آگهي مناقصه شماره 1402/22 باموضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان فارس شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خ...

برگزاری همایش کارکنان شرکت تدارک در خراسان رضوی

برگزاری همایش کارکنان شرکت تدارک در خراسان رضوی

کارکنان شرکت ملی خدماتی تدارک در سطح استان خراسان رضوی در شهرمشهد گرد هم آمدند. در این همایش معاونان،روسای حوزه ها و روسای شعب ممت...

موفقیت ورزشی همکار

موفقیت ورزشی همکار

خانم پگاه آشتی بر از همکاران شرکت ملی خدماتی تدارک به عنوان "سرپرست نایب رئیس والیبال بانوان فدراسیون ورزش های ناشنوایان " منصوب ش...

برگزاری همایش کارکنان شرکت تدارک در آذربایجان شرقی

برگزاری همایش کارکنان شرکت تدارک در آذربایجان شرقی

کارکنان شرکت تدارک در استان آذربایجان شرقی در سالن اجتماعات اداره امورشعب این استان در تبریز گرد هم آمدند. آقای علیپور معاونت این ...

آرشیو سال