اخبار

آگهی منماقصه شماره 1402/31 درخصوص تامین البسه پرسنل(آقایان و بانوان)

آگهی منماقصه شماره 1402/31 درخصوص تامین البسه پرسنل(آقایان و بانوان)

      آگهي مناقصه شماره 31/1402 در خصوص تامین البسه پرسنل( آقایان و بانوان) شرکت ملی خدماتی تدارک ش...

معرفی نماینده جدید شرکت تدارک در خراسان شمالی

معرفی نماینده جدید شرکت تدارک در خراسان شمالی

طی یک جلسه ویدئوکنفرانس که با حضور آقای شریفیان ریاست اداره امورشعب استان خراسان شمالی و جمعی از مدیران این اداره برگزار شد آقای ق...

گامی بلند برای نوسازی ناوگان پولرسانی

گامی بلند برای نوسازی ناوگان پولرسانی

گامی بلند برای نوسازی ناوگان پولرسانیشرکت ملی خدماتی تدارک به منظور نوسازی و افزایش توان ناوگان پولرسانی خود، 15 دستگاه خودروی دوک...

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد  شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازادشركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظر ...

آگهي مناقصه شماره 1402/27 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه

آگهي مناقصه شماره 1402/27 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه

آگهي مناقصه شماره 1402/27 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه شركت ملي خدماتي تدارك ( سه...

 آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان

آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان

آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان شركت ملي خدماتي تدارك ( سها...

آگهي مناقصه شماره 1402/25  در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی

آگهي مناقصه شماره 1402/25 در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی

آگهي مناقصه شماره 1402/25 در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی شركت ملي خدماتي ...

 آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم

آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم

آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خا...

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي...

آگهي مناقصه 1402/22 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان استان فارس

آگهي مناقصه 1402/22 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان استان فارس

آگهي مناقصه شماره 1402/22 باموضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان فارس شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خ...

آرشیو سال