جدول فرم های داخلی

فرم های داخلی شرکت

1

مدارک لازم جهت استخدام

دریافت

2

فرم مشخصات متقاضی شغل

دریافت

3

فرم تسویه حساب

دریافت

4

فرم درخواست مساعده

دریافت

5

فرم درخواست کپی از مدارک موجود در پرونده پرسنلی

دریافت

6

فرم اولاد

دریافت

7

فرم ارائه مدرک تحصیلی

دریافت

8

فرم اعلام تأهل

دریافت

9

فرم سابقه بیمه

دریافت

10

فرم درخواست گواهی اشتغال به کار

دریافت

11

فرم تعيين ذينفع از سرمايه بيمه عمر / حوادث

دریافت

12

راهنمای پیگیری وضعیت پرونده های خسارت در بیمه نوین

دریافت

13

فرم مشخصات بستگان درجه یک

دریافت

14

فرم تأمین اجتماعی

دریافت

15

رضایتنامه تنزل شغلی

دریافت

16

فرم صدور دفترچه اقساط وام

دریافت

17

فرم درخواست وام قرض الحسنه

دریافت

18

راهنمای استفاده از بيمه درمان، عمر و حوادث گروهي (1400)

دریافت

19

تعهدنامه(كارت شناسايي عسكدار)

دریافت

20

فرم تقاضاي ثبت/حذف افراد تحت تكفل مربوط به بيمه درمان تكميلي

دریافت

21

فرم مجوز استخدام

دریافت

22

فرم اصلاح شده وام بانک ملی ویژه پرسنل شرکت ملی خدماتی تدارک

دریافت

23

فرم گزينش

دریافت

24

فرم تاییدیه کارفرما جهت دریافت وام کمک هزینه مسکن

دریافت

25

فرم ارزشیابی

دریافت

26

فرم اقرارنامه

دریافت

27

جزوه آموزشی بهداشت و ایمنی

دریافت