قراردادها

پروژه های ویژه

پشتیبانی اداری و تامین نیروی انسانی

تامين نيروي انساني بانك ملي ايران

پشتیبانی اداری و تامین نیروی انسانی

موسسه عالي آموزش بانكداري ايران

پشتیبانی اداری و تامین نیروی انسانی

شركت داده ورزي سداد

پشتیبانی اداری و تامین نیروی انسانی

بيمارستان بانك ملي ايران

پشتیبانی اداری و تامین نیروی انسانی

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

کلرینگ بانک ها و ارسال مرسولات

كلرينگ بانك ملي ايران

کلرینگ بانک ها و ارسال مرسولات

نامه رساني بانك ملي ايران

بازرگانی و ترخیص کالا

ترخیص کالای بانک ملی ایران

جستجوی پروژه