پشتیبانی مراکز رفاهی، خدماتی و درمانی

پشتیبانی مراکز رفاهی و رستورانی

شرح

با توجه به اصلي ترين شاخه فعاليت شركت ملي خدماتي تدارك كه همان تامين نيروي انساني ميباشد اين شركت در بين مجموعه نيروي انساني خود از چندين كادر كاملا حرفه اي در سطوح مختلف براي اداره و پشتيباني مراكز رفاهي و رستوراني بهره مند است.

اين شركت در راستاي بهبود روند خدمت رساني، جذب نيروي مورد نياز خود را با انجام گزينش هاي دقيق و دريافت مدارك و صلاحيت هاي مورد نياز هر شغل انجام ميدهد. همچنين نيروهاي شاغل موظفند هر ساله در كلاسهاي آموزشي كه از طرف شركت براي آشنايي پرسنل با جديد ترين متد ارائه خدمات برگزار ميگردد شركت نمايند.

تاریخچه

شركت ملي خدماتي تدارك براي اولين بار در سال 1375 جهت ارائه خدمات براي بخش كوچكي از مراكز رفاهي و رستوراني بانك ملي ايران انتخاب گرديد و پس از آن در مدت زمان كوتاهي موفق گرديد بدليل خدمت رساني و سرويس دهي بهتر و مناسب تر نسبت به ديگر رقيبان، بعنوان كارفرما جهت تامين نيروي انساني تمامي مراكز رفاهي، رستوراني، تالار، زائر سراو هتل هاي بانك ملي ايران انتخاب گردد.

پروژه ها

از پروژه هاي پشتيباني و تامين نيروي انساني مراكز رفاهي و رستوراني اين شركت ميتوان به موارد ذير اشاره كرد:

  • تامين نيروي انساني براي مركز رفاهي بانك ملي ايران در چادگان استان اصفهان
  • تامين نيروي انساني براي بانك ملي ايران در مركز آموزش و رفاه كاركنان در بابلسر
  • تامين نيروي انساني براي مركز رفاهي وكيل آباد مشهد
  • تامين نيروي انساني در سطوح مختلف در مركز رفاهي آجدانيه تهران
  • مديريت و تامين نيروي انساني سفره خانه بانك ملي ايران
  • تامين نيروي انساني رستوران بانك ملي ايران در ادارات مركز