اخبار

انتصابات جدید در بانک ملی ایران

4289
0

طي احكام جداگانه اي از سوي دكتر همتي مدیریت عامل بانک ملی ایران ، داوود ملک نیا سرپرست اداره کل سازمان و روش ها، امیر طیبی سرپرست اداره کل مدیریت عملیات بانکی، احمدرضا نصر اصفهانی سرپرست اداره کل امنیت و توسعه سیستم ها و محمد علی محمودزاده سرپرست اداره کل مدیریت اطلاعات بانکی منصوب شدند.

منبع: سايت بانك ملي ايران

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال