اخبار

برگزاری دوره ی آموزش ضمن خدمت همکاران شرکتی شاغل در استان اصفهان (مرکز آموزشی و رفاهی چادگان)

1762
0

دوره ی آموزش ضمن خدمت همکاران شرکت، شاغل در مرکز آموزشی و رفاهی چادگان در روز های چهارشنبه و پنجشنبه' هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.این دوره آموزشی با حضور کارشناسان ستادی، نماینده محترم شرکت در استان اصفهان و مسئول محترم مجموعه آموزشی، رفاهی چادگان برای همکاران شرکتی (شاغل در مجموعه چادگان) برگزار گردید. عمده مطالب ارائه شده در خصوص نحوه صحیح خدمت رسانی و آموزشهای لازم در خصوص دستیابی به اهداف عالیه ی بانک بود. در ادامه دوره آموزشی از عملکرد خوب و شایسته همکاران که با تلاش و جدیت خود سعی در فراهم ساختن رضایت مدیران و مشتریان نموده اند قدردانی بعمل آمد.همچنین بمنظور نظارت بر عملکرد همکاران شرکتی، از تعدادی شعب منتخب در سطح استان اصفهان بازدید بعمل آمد و ضمن راهنمایی این عزیزان از عملکردشان قدرداني گردید.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال