اخبار

اطلاعيه

1448
0
اطلاعيه
به اطلاع كليه همكاران گرامي ميرساند قرارداد كاري سه ماهه پايان سال جاري از تاريخ 1400/09/15در سايت شركت (قسمت ويژه همكاران) بارگذاري گرديد ، مقتضي است همكاران محترم با مراجعه به سايت شركت دو نسخه از قرارداد مذكور را تهيه نموده و پس ازامضاء ( مطابق سنوات گذشته)، حداكثر تا تاريخ 1400/09/30 به نمايندگان شركت در محل اشتغال خود تحويل نمايند.
لازم به ذكر است در صورت نياز به راهنمايي بيشتر نمايندگان محترم شركت در استانهاي مربوطه آماده پاسخگويي مي باشند.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال