اخبار

تقدير از همكاران نمونه استان فارس

1480
0
در هفته اي كه گذشت جلسه اي بمنظور قدرداني از همكاران ساعي شركت تدارك در محل اداره امورشعب استان فارس با رعايت پروتكل هاي بهداشتي با تعداد محدودي از همكاران منتخب برگزار گرديد.
در اين جلسه جناب آقاي حسيني معاونت محترم اداره امور شعب استان فارس پس از خو ش‏آمد گويي به مدعوين حاضر در جلسه ، به مشاركت شايسته همكاران شركت تدارك در فرآيند پولرساني بانك ملي و ساير بانكها در سطح استان كه موجب شد استان فارس در همايش سراسري مديريت وجوه نقد و اوراق بهادار در سطح كشور رتبه برتر را كسب نمايند اشاره نمودند.

در بخش بعدي اين جلسه جناب آقاي ملك نيا نايب رئيس هيات مديره شركت و جناب آقاي سعيدي اصل عضو هيات مديره در سخنان خود ضمن قدرداني و تشكر وِيژه از مسئولين محترم اداره امور شعب استان فارس از همكاران زحمت كش شركت كه با تلاش صادقانه خود رضايتمندي مسئولين بانك را جلب نموده بودند قدرداني و همچنين به ايجاد همبستگي و تعامل دوسويه ميان كاركنان محترم بانك ملي ايران و شركت تدارك و تاثير آن در دستيابي به اهداف مشترك اشاره نمودند.
سپس جناب آقاي شكري زاده معاونت پشتيباني شركت تدارك زمينه هاي گسترش بازاريابي و فعاليت در اين حوزه به طور مستمر و گسترده را يادآوري و همكاران محترم شركت را به تلاش مجدانه در جهت دستيابي به اهداف شركت ترغيب نمودند.

گفتني است دراين جلسه تعداد 24 نفر از همكاران نمونه بهمراه جناب آقاي قلي زاده نماينده شركت در استان فارس با اهداي لوح تقدير از طرف مدير عامل مورد تقدير قرار گرفته و در نشستي صميمانه درخواستهاي همكاران در زمينه هاي رفاهي معيشتي كه در چهارچوب ضوابط و مقررات مطرح گرديد مورد بررسي قرارگرفت و همچنين به اقداماتي كه در همين راستا از جمله تسريع در روند بيمه تكميلي ، امكانات تشخيصي و درماني در شرايط ويژه بيماري كرونا انجام شده بود اشاره گرديد .

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال