اخبار

برگزاری کلاس آموزش استان اصفهان

2128
0

بیست و سومین دوره آموزشی رفتار سازمانی، میزبانی و تشریفات در استان اصفهان با حضورآقايان کریمی معاونت محترم اداره امور شعب استان اصفهان  ، کلانتری ریاست هیات مدیره شرکت تدارک¸نعيمي مدير امور اداري شركت ، خدابخش مربي آموزشي ، درودیان نماینده شرکت در استان اصفهان و جمعی از مسئولین اداره امور شعب اصفهان و همچنین 310 نفر از همکاران شرکت شاغل در استان  برگزار گردید. در این دوره ضمن ارائه آموزشهای ضمن خدمت ، به لزو م نظم و انضباط اداری ، رعایت  شئونات بانک ، صداقت و امانتداری  و در نظر گرفتن جایگاه و ارزشهای شرکت در بانک ملی ایران اشاره گردید و  همچنین در یک فضای صمیمانه به پرسشهای همکاران پاسخ داده شد .


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال