هیئت مدیره و مدیر عامل

شهراد نصراله زاده

عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی