اخبار شرکت

اخبار شرکت

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد  شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)

آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازادشركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظر ...

 آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان

آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان

آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان شركت ملي خدماتي تدارك ( سها...

آگهي مناقصه شماره 1402/25  در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی

آگهي مناقصه شماره 1402/25 در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی

آگهي مناقصه شماره 1402/25 در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی شركت ملي خدماتي ...

 آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم

آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم

آگهي مناقصه شماره 1402/24 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان قم شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خا...

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران

آگهي مناقصه شماره 1402/23 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان تهران شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي...

آگهي مناقصه 1402/22 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان استان فارس

آگهي مناقصه 1402/22 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان استان فارس

آگهي مناقصه شماره 1402/22 باموضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان فارس شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خ...

برگزاری همایش کارکنان شرکت تدارک در خراسان رضوی

برگزاری همایش کارکنان شرکت تدارک در خراسان رضوی

کارکنان شرکت ملی خدماتی تدارک در سطح استان خراسان رضوی در شهرمشهد گرد هم آمدند. در این همایش معاونان،روسای حوزه ها و روسای شعب ممت...

آگهی مناقصه شماره 1402/21 در خصوص خرید و نصب کابین ویژه حمل پول

آگهی مناقصه شماره 1402/21 در خصوص خرید و نصب کابین ویژه حمل پول

آگهي مناقصه شماره 1402/21 در خصوص خرید و نصب کابین ویژه حمل پولبر روی خودرو های وانت دو کابین کاپرا دوشركت ملي خدماتي تدارك ( سهام...

گردهمایی کارکنان شرکت تدارک در شیراز

گردهمایی کارکنان شرکت تدارک در شیراز

همایش آموزشی کارکنان شرکت ملی خدماتی تدارک در استان فارس در سالن همایش اداره امورشعب این استان در شیراز برگزارشد. جناب آقای ریگی ز...

آگهی مزایده شماره 1402/01 در خصوص فروش خودروهای مازاد شرکت ملی خدماتی تدارک، (سهامی خاص)

آگهی مزایده شماره 1402/01 در خصوص فروش خودروهای مازاد شرکت ملی خدماتی تدارک، (سهامی خاص)

آگهي مزايده شماره 1402/01 در خصوص فروش خودرو های مازاد شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظ...

آرشیو سال