اخبار

دعوت به همكاري

6103
0

شركت ملّي خدماتي تدارك در نظر دارد بمنظور تكميل كادر نيروي انساني مراكز درماني طرف قرارداد خود در تهران، از واجدين شرايط در زمينه هاي پرستاري، كاردان اتاق عمل و كاردان بيهوشي از طريق سايت شركت (سامانه تقاضاي استخدام) ثبت نام بعمل آورد.

شرايط بكارگيري:

1. دارابودن شرايط عمومي استخدام

2. دارابودن حداكثر 30 سال تا پايان سال جاري(متولدين 1364/1/1 به بعد)

3. دارا بودن حداقل 3 سال سابقه كار باليني

4. دارا بودن معافيت از طرح يا اتمام طرح نيروي انساني

5. دارا بودن مدارك تحصيلي و تجارب شغلي به شرح ذيل:

شغل  مدرك تحصيلي
 تجارب شغلي
 پرستار  ليسانس و فوق ليسانس پرستاري
 سابقه كار در اتاق عمل و اورژانس و ICU/CCU/NICU
 كاردان اتاق عمل
 كارداني اتاق عمل  كار در اتاق عمل
 كاردان بيهوشي
 كاردان بيهوشي  كار در اتاق عمل

 از كليه افرادي كه شرايط اوليه استخدام را دارا ميباشند خواهشمند است پس از ثبت نام  در سايت شركت>ويژه همكاران>سامانه استخدام، مدارك ذيل را هرچه سريعتر به آدرس شركت ارسال نمايند.

مدارك مورد نياز براي ارسال به شركت:

1. كپي شناسنامه، كارت ملي، و كارت پايان خدمات و يا معافيت

2. كپي آخرين مدرك تحصيلي

3. كپي معافيت و يا انجام طرح نيروي انساني

4. مستندات مربوط به سابقه كار

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال