اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تدارک

1441
0
با استعانت از خداوند متعال جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1399/10/30 باحضور اعضای محترم هیات مدیره شرکت ،هیات عامل موسسه همیاری کوثر و حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه پس از تعیین اعضای جلسه (ریاست، منشی و ناظرین) ، جناب آقای ملک نیا نایب رئیس هیات مدیره شرکت ، ضمن خیر مقدم به مدعوین جاضر در جلسه ، گزارش مبسوطی از عملکرد مالی شرکت را مطرح و پس از اشاره به موفقیتهای بدست آمده در سال گذشته این دستاوردها را مرهون حمایتهای مدیرعامل و اعضای هیات عامل موسسه همیاری کوثر و همچنین برنامه ریزی و استراتژی دقیق هیات مدیره و عملکرد خوب مدیرعامل شرکت تدارک بهمراه تیم اجرائی ایشان دانستند.
وی در ادامه درخصوص دستیابی به نتایج مطلوب تر مطابق برنامه و استراتژیهای سال آینده ابراز امیدواری نموده و بمنظور افزایش رفاه و بهبود معیشت کارکنان شرکت و تحقق برنامه های هیات مدیره اختیارات بیشتری از مجمع صاحبان سهام درخواست نمودند.
در بخش دیگری از جلسه جناب آقای مجید زاده ریاست هیات مدیره شرکت ، مدیریت مطلوب این شرکت را با بیش از هفت هزار نفر نیرو در سراسر کشور با توجه به چالشهای سال گذشته امری مهم دانستند و ارائه کارنامه مثبت شرکت در سال 1399 را نتیجه همدلی و همفکری مجموعه صف و ستاد با مدیریت بیان داشتند و از عملکرد خوب شرکت قدردانی نمودند.
در بخش پایانی این جلسه ضمن قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، جناب آقای قاسمی صیقل سرایی مدیرعامل محترم موسسه همیاری کوثر، پس از جمع بندی مطالب مطرح شده با بیان دیدگاه ها و انتظارات صاحبان سهام در خصوص توسعه سایر فعالیتهای شرکت در چهار چوب اساسنامه و ارتقائ سطح درآمدی شرکت از سایر فعالیتهای خدماتی بویژه بازارهای جدید نقطه نظراتی مطرح و از عملکرد مالی شرکت در سال گذشته قدر دانی نمودند.
گفتنی است این جلسه که با درنظر گرفتن پروتکل‏های بهداشتی در فضای باز برگزار گردید در ساعت 13:30 دقیقه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال