اخبار

كارگاه آموزش ايمني عمومي

1932
0
در راستاي برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت همكاران شركت تدارك ، دوره كارگاهي آموزش ايمني عمومي در شاخه های، ایمنی کار و  اطفاي حريق براي همكاران دفتر مركزي شركت برگزار شد . در اين دوره كه در حضور جمعي از مسولين و همکاران شركت در دو جلسه برگزار  گردید،  نكات مهمي در زمينه ايمني محيط كار و مواجهه با حوادث و از جمله بروز حريق به همكاران آموزش داده شد و در پايان جلسه  نيز از شركت كنندگان آزمون کتبی بعمل آمد

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال