خدمات ملی تدارک

تاریخ: 24 اسفند 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تدارک

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی خدماتی تدارک سال مالی منتهی به 1401/10/30 با حضور اعضای محترم مجمع ، نمایندگان صاحبان سهام و حضور حسابرس و بازرس قانونی روز چهارشنبه 24 اسفندماه سال جاری در محل دفتر مرکزی شرکت ملی خدماتی تدارک برگزار گردید.
مجمع با تلاوت قرآن کریم و مراسم ادای احترام به سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید و پس از استماع دستور جلسه ، صورتهای مالی شرکت توسط مجمع مورد تایید قرارگرفت.
گفتنی است به لطف خداوند متعال این مجمع با تلاش کارکنان دفتر مرکزی شرکت برای نخستین بار در اسفندماه برگزار گردید.