خدمات ملی تدارک

تاریخ: 03 اسفند 1401

کسب عنوان کارآفرین و کارفرمای برتر سال 1401


شرکت تدارک به عنوان کارآفرین و کارفرمای برتر سال 1401 معرفی گردید.
درجشنواره تقدیر از کارفرمایان برتر سال 1401 که از سوی سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید، شرکت ملی خدماتی تدا رک به جهت مدیریت مطلوب در تسویه تعهدات خود در خصوص مطالبات نیروی کار و همچنین رضایت از نحوه عملکرد به عنوان کارفرمای برتر انتخاب و از سوی مدیریت محترم سازمان تامین اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفت.
شرکت تدارک این موفقیت ارزنده را مرهون تلاشهای کلیه همکاران شرکت و همچنین مساعدتهای مستمر بانک ملی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین کارفرماهای شرکت دانسته و امیدوار است این موفقیتها در زیر سایه الطاف الهی استمرار یابد.