خدمات ملی تدارک

تاریخ: 27 شهریور 1401

حضور پر شور همكاران شركت تدارك در حماسه راهپيمايي اربعين حسيني

بار ديگر همكاران شركت تدارك از جاي جاي ميهن عزيز اسلامي مان هم صدا در حمايت از پيام عاشورا ، نداي لبيك يا حسين(ع)، سرودند و در مسير راهپيمايي اربعين حسيني ، حماسه اي ديگر آفريدند.

شهد شيرين زيارت عتبات عاليات و كربلاي معلي گواراي وجودتان.