خدمات ملی تدارک

تاریخ: 15 تیر 1401

كسب مقام سوم مسابقات كيو كوشين كاراته آزاد كشور توسط آقاي محمد جواد گرك زاده همكار استان خوزستان

#موفقيتها
جناب آقاي محمد جواد گرگ زاده از همكاران ورزشكار و با اخلاق شركت تدارك كه در استان خوزستان مشغول به كار مي باشند موفق به كسب مقام سوم در مسابقات كيو كوشين كاراته آزاد سراسري كشوري شدند . اين موفقيت شايسته را به ايشان تبريك گفته و برايشان سلامتي و تندرستي در تمام مراحل زندگي مساًلت مي نماييم.