اخبار
 • آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)
  آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)
  آگهي مزايده شماره 1402/02 در خصوص فروش خودرو های مازاد
  شركت ملي خدماتي تدارك (سهامي خاص)

  شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظر دارد چهار دستگاه خودرو رونیز با کاربری ویژه حمل پول خود را از طريق مزايده بر مبناي قيمت پايه و در وضعيت موجود به صورت نقدي به فروش برساند.
  متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود به محل این شركت واقع در تهران، خیابان انقلاب، چهارراه وليعصر ، ضلع جنوبي پارك دانشجو ، كوچه شيرزاد ، پلاك 20 واحد حقوقي و امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن های 02166965640 الي 46 داخلي 152، 157 و158 يا تلفن همراه 09124773090 تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 می باشد.
  • توضیحات:
  1- مهلت دريافت اسناد مزايده تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 1402/07/05 مي باشد.
  2- شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در قبول يا رد پيشنهادات اختيارتام دارد.
  3- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است همچنين به پيشنهادات رسيده پس از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 ترتيب اثري داده نخواهد شد.
  4- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
  5- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده هر خودرو است که متقاضیان باید مبلغ سپرده را به حساب سيباي شماره 0101965101002 نزد بانك ملي ايران و به نام شركت ملي خدماتي تدارك واريز و اصل فيش را در پاكت الف قرارداده ( تصوير فيش بر روي پاكت الف چسبانده شود ) و به همراه پاکت های برگ شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
  6- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید خودرو / خودروها در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/15 بازگشایی خواهد شد كه پس از ملاحظه قيمت نتايج كتباً به آدرس متقاضي اعلام خواهد شد.
  7- كليه هزينه ها شامل ( آگهي روزنامه، حق الزحمه كارشناس، هزينه نقل و انتقال ، اخذ استعلامات، حق التحرير و غيره ) بر عهده خريدار مي باشد.
  8- براي خرید خودرو / خودروها ، مطالعه مدارک و سوابق مربوط و بازديد و معاینه از آن الزامي است و خودروها در وضعيت موجود واگذار مي گردد.
  9- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 500.000 ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره سيباي 0101965101002 نزد بانك ملي ايران در وجه شركت ملي خدماتي تدارك واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مزایده تحویل دهند.
  10- در شرایط مساوی بودن پیشنهاد قیمت مزايده ، شركت ملي خدماتي تدارك در انتخاب هر يك از شركت كنندگان در مزايده و بنا به اختيار خود عمل مينمايد و شركت كنندگان در مزايده حق هیچگونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهند داشت.
  11- برندگان در مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ اعلام قطعي نتايج ، جهت پرداخت وجه و تنظيم مبايعه نامه به واحد حقوقي و امور قراردادها شركت ملي خدماتي تدارك مراجعه ، در غير اينصورت سپرده هاي آنان به نفع شركت ضبط خواهد شد.
  12- بازدید از خودروهای موضوع مزایده با هماهنگی با شرکت امکان پذیر می باشد.
  13- پیشنهادات براي خودروهای مذكور به صورت سه پاکت :
  الف: اصل فیش واریزی معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده برای تضمین شرکت در مزایده
  ب: اسناد مزایده و فیش خرید اسناد
  ج: برگه پیشنهاد قیمت و تعهد نامه
  که می بایست همه پاکت ها جداگانه لاک و مهر گردد.
  14- شركت ملي خدماتي تدارك حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در كليه اسناد و مدارك و مشخصات مزايده را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد جهت رعايت اصل انصاف و عدالت مراتب بر روي سايت شركت به نشانيwww.tadarokco.ir قرار ميگيرد و در صورتيكه پيشنهادي قبل از اعلام مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد لذا جهت اطلاع از آخرين اصلاحات به عمل آمده در اسناد و مدارك لازم است كه شركت كنندگان در مزايده به سايت شركت مراجعه نمايند.  شركت ملي خدماتي تدارك
  یکشنبه, 26 شهریور,1402
 • آگهي مناقصه شماره 1402/27 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه
  آگهي مناقصه شماره 1402/27 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه

  آگهي مناقصه شماره 1402/27
  با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کرمانشاه


  شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظر دارد جهت دریافت خدمات حفاظتی و مراقبتی خودروهای پولرسان در سطح استان کرمانشاه از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

  متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، جهت دریافت اسناد مناقصه (برگه های شرایط شرکت در مناقصه ) و تسلیم پیشنهادات خود به محل این شركت واقع در تهران، خیابان انقلاب، چهارراه وليعصر ، ضلع جنوبي پارك دانشجو ، كوچه شيرزاد ، پلاك 20 واحد حقوقي و امور قراردادهای شركت مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 02166965640 الي 46 داخلي 152، 157 و158 يا تلفن همراه 09124773090و یا دفتر نمایندگی شرکت در استان کرمانشاه به آدرس: کرمانشاه، میدان آزادی، طبقه سوم، ساختمان اداره امور شعب بانک ملی، دفتر نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29می‌باشد .
  • توضیحات:
  1- مهلت دريافت اسناد مناقصه تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 مي باشد.
  2- شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در قبول يا رد پيشنهادات اختيارتام دارد.
  3- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است همچنين به پيشنهادات رسيده پس از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29ترتيب اثري داده نخواهد شد.
  4- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مناقصه الزامی است.
  5- تضمین شرکت در مناقصه معادل 140.000.000ريال (صد و چهل میلیون ریال) می باشد که متقاضیان باید مبلغ تضمین را بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر غیر قابل برگشت و بدون قید و با شرط دارا بودن حداقل سه ماه اعتبار و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار حداکثر تا 3 ماه دیگر که توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ملی خدماتی تدارک صادر شده باشد و یا سپرده نقدی را به حساب سيباي شماره 0101965101002 نزد بانك ملي ايران شعبه مرکزی(کد60) و به نام شركت ملي خدماتي تدارك واريز و اصل فيش را در پاكت الف قرارداده ( تصوير فيش بر روي پاكت الف چسبانده شود ) و به همراه پاکت های برگ شرایط شرکت در مناقصه تحویل دهند.
  6- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ1402/07/03 بازگشایی خواهد شد كه پس از ملاحظه قيمت نتايج به آدرس متقاضي اعلام خواهد شد.
  7- كليه هزينه ها شامل ( آگهي روزنامه و غيره ) بر عهده مناقصه گر مي باشد.
  8- متقاضیان می بایست مبلغ 500.000 ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره سيباي 0101965101002 نزد بانك ملي ايران در وجه شركت ملي خدماتي تدارك واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مناقصه تحویل دهند.
  9- در شرایط مساوی بودن پیشنهاد قیمت ، شركت ملي خدماتي تدارك در انتخاب هر يك از شركت كنندگان در مناقصه و بنا به اختيار خود عمل مينمايد و شركت كنندگان در مناقصه حق هیچگونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهند داشت.
  10- برندگان در مناقصه بايستي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ اعلام قطعي نتايج ، جهت انعقاد قرارداد به واحد حقوقي و امور قراردادها شركت ملي خدماتي تدارك مراجعه ، در غير اينصورت سپرده هاي آنان به نفع شركت ضبط خواهد شد.
  11- متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را به صورت سه پاکت :
  الف: اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی تضمین شرکت در مناقصه
  ب: اسناد مناقصه و فیش خرید اسناد
  ج: برگه پیشنهاد قیمت
  که می بایست همه پاکت ها جداگانه لاک و مهر شده و در تاریخ مصرحه در بند 1 توضیحات ، به دفتر شرکت یا نمایندگی شرکت در استان به نشانی قید شده تحویل گردد.
  12- شركت ملي خدماتي تدارك حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در كليه اسناد و مدارك و مشخصات مناقصه را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد جهت رعايت اصل انصاف و عدالت مراتب بر روي سايت شركت به نشانيwww.tadarokco.ir قرار ميگيرد و در صورتيكه پيشنهادي قبل از اعلام مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد لذا جهت اطلاع از آخرين اصلاحات به عمل آمده در اسناد و مدارك لازم است كه شركت كنندگان در مناقصه به سايت شركت مراجعه نمايند.


  شركت ملي خدماتي تدارك

  شنبه, 18 شهریور,1402
 • آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان
  آگهي مناقصه شماره 1402/26 با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان


  آگهي مناقصه شماره 1402/26
  با موضوعیت ارائه خدمات حفاظتی و اسکورت خودروهای پولرسان در استان کردستان


  شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظر دارد جهت دریافت خدمات حفاظتی و مراقبتی خودروهای پولرسان در سطح استان کردستان از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

  متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، جهت دریافت اسناد مناقصه (برگه های شرایط شرکت در مناقصه ) و تسلیم پیشنهادات خود به محل این شركت واقع در تهران، خیابان انقلاب، چهارراه وليعصر ، ضلع جنوبي پارك دانشجو ، كوچه شيرزاد ، پلاك 20 واحد حقوقي و امور قراردادهای شركت مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 02166965640 الي 46 داخلي 152، 157 و158 يا تلفن همراه 0912477309 و یا دفتر نمایندگی شرکت در استان کردستان به آدرس: سنندج، میدان آزادی، ساختمان اداره امور شعب بانک ملی ایران، طبقه اول، دفتر نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 12روز چهارشنبه مو رخ 1402/06/29 می باشد.
  • توضیحات:
  1- مهلت دريافت اسناد مناقصه تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ1402/06/22 مي باشد.
  2- شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در قبول يا رد پيشنهادات اختيارتام دارد.
  3- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است همچنين به پيشنهادات رسيده پس از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 ترتيب اثري داده نخواهد شد.
  4- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مناقصه الزامی است.
  5- تضمین شرکت در مناقصه معادل 140.000.000ريال (صد و چهل میلیون ریال) می باشد که متقاضیان باید مبلغ تضمین را بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر غیر قابل برگشت و بدون قید و با شرط دارا بودن حداقل سه ماه اعتبار و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار حداکثر تا 3 ماه دیگر که توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ملی خدماتی تدارک صادر شده باشد و یا سپرده نقدی را به حساب سيباي شماره 0101965101002 نزد بانك ملي ايران شعبه مرکزی(کد60) و به نام شركت ملي خدماتي تدارك واريز و اصل فيش را در پاكت الف قرارداده ( تصوير فيش بر روي پاكت الف چسبانده شود ) و به همراه پاکت های برگ شرایط شرکت در مناقصه تحویل دهند.
  6- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/07/03 بازگشایی خواهد شد كه پس از ملاحظه قيمت نتايج به آدرس متقاضي اعلام خواهد شد.
  7- كليه هزينه ها شامل ( آگهي روزنامه و غيره ) بر عهده مناقصه گر مي باشد.
  8- متقاضیان می بایست مبلغ 500.000 ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره سيباي 0101965101002 نزد بانك ملي ايران در وجه شركت ملي خدماتي تدارك واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مناقصه تحویل دهند.
  9- در شرایط مساوی بودن پیشنهاد قیمت ، شركت ملي خدماتي تدارك در انتخاب هر يك از شركت كنندگان در مناقصه و بنا به اختيار خود عمل مينمايد و شركت كنندگان در مناقصه حق هیچگونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهند داشت.
  10- برندگان در مناقصه بايستي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ اعلام قطعي نتايج ، جهت انعقاد قرارداد به واحد حقوقي و امور قراردادها شركت ملي خدماتي تدارك مراجعه ، در غير اينصورت سپرده هاي آنان به نفع شركت ضبط خواهد شد.
  11- متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را به صورت سه پاکت :
  الف: اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی تضمین شرکت در مناقصه
  ب: اسناد مناقصه و فیش خرید اسناد
  ج: برگه پیشنهاد قیمت
  که می بایست همه پاکت ها جداگانه لاک و مهر شده و در تاریخ مصرحه در بند 1 توضیحات ، به دفتر شرکت یا نمایندگی شرکت در استان به نشانی قید شده تحویل گردد.
  12- شركت ملي خدماتي تدارك حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در كليه اسناد و مدارك و مشخصات مناقصه را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد جهت رعايت اصل انصاف و عدالت مراتب بر روي سايت شركت به نشانيwww.tadarokco.ir قرار ميگيرد و در صورتيكه پيشنهادي قبل از اعلام مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد لذا جهت اطلاع از آخرين اصلاحات به عمل آمده در اسناد و مدارك لازم است كه شركت كنندگان در مناقصه به سايت شركت مراجعه نمايند.

  شركت ملي خدماتي تدارك


   

  شنبه, 18 شهریور,1402
 • آگهي مناقصه شماره 1402/25 در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی
  آگهي مناقصه شماره 1402/25 در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی

  آگهي مناقصه شماره 1402/25
  در خصوص تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در استان خراسان جنوبی


  شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در نظر دارد جهت تامین نیروی محافظ جهت حفاظت و اسکورت خودروهای پولرسان در سطح استان خراسان جنوبی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

  متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، جهت دریافت اسناد مناقصه (برگه های شرایط شرکت در مناقصه ) و تسلیم پیشنهادات خود به محل این شركت واقع در تهران، خیابان انقلاب، چهارراه وليصر ، ضلع جنوبي پارك دانشجو ، كوچه شيرزاد ، پلاك 20 واحد حقوقي و امور قراردادهای شركت مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 02166965640 الي 46 داخلي 152، 157 و158 يا تلفن همراه 09124773090 تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29می باشد.
  • توضیحات:
  1- مهلت دريافت اسناد مناقصه تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22مي باشد.
  2- شركت ملي خدماتي تدارك ( سهامي خاص ) در قبول يا رد پيشنهادات اختيارتام دارد.
  3- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است همچنين به پيشنهادات رسيده پس از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29ترتيب اثري داده نخواهد شد.
  4- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مناقصه الزامی است.
  5- تضمین شرکت در مناقصه معادل 30.000.000ريال (سی میلیون ریال) می باشد که متقاضیان باید مبلغ تضمین را بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر غیر قابل برگشت و بدون قید و با شرط دارا بودن حداقل سه ماه اعتبار و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار حداکثر تا 3 ماه دیگر که توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت ملی خدماتی تدارک صادر شده باشد و یا سپرده نقدی را به حساب سيباي شماره 0101965101002 نزد بانك ملي ايران شعبه مرکزی(کد60) و به نام شركت ملي خدماتي تدارك واريز و اصل فيش را در پاكت الف قرارداده ( تصوير فيش بر روي پاكت الف چسبانده شود ) و به همراه پاکت های برگ شرایط شرکت در مناقصه تحویل دهند.
  6- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ1402/07/03 بازگشایی خواهد شد كه پس از ملاحظه قيمت نتايج به آدرس متقاضي اعلام خواهد شد.
  7- كليه هزينه ها شامل ( آگهي روزنامه و غيره ) بر عهده مناقصه گر مي باشد.
  8- متقاضیان می بایست مبلغ 1.500.000 ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره سيباي 0101965101002 نزد بانك ملي ايران در وجه شركت ملي خدماتي تدارك واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مناقصه تحویل دهند.
  9- در شرایط مساوی بودن پیشنهاد قیمت ، شركت ملي خدماتي تدارك در انتخاب هر يك از شركت كنندگان در مناقصه و بنا به اختيار خود عمل مينمايد و شركت كنندگان در مناقصه حق هیچگونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهند داشت.
  10- برندگان در مناقصه بايستي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ اعلام قطعي نتايج ، جهت انعقاد قرارداد به واحد حقوقي و امور قراردادها شركت ملي خدماتي تدارك مراجعه ، در غير اينصورت سپرده هاي آنان به نفع شركت ضبط خواهد شد.
  11- متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را به صورت سه پاکت :
  الف: اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی تضمین شرکت در مناقصه
  ب: اسناد مناقصه و فیش خرید اسناد
  ج: برگه پیشنهاد قیمت
  که می بایست همه پاکت ها جداگانه لاک و مهر شده و هر سه پاکت در یک پاکت بزرگتر جاسازی و مهرو موم گردد.
  12- شركت ملي خدماتي تدارك حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در كليه اسناد و مدارك و مشخصات مناقصه را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد جهت رعايت اصل انصاف و عدالت مراتب بر روي سايت شركت به نشانيwww.tadarokco.ir قرار ميگيرد و در صورتيكه پيشنهادي قبل از اعلام مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد لذا جهت اطلاع از آخرين اصلاحات به عمل آمده در اسناد و مدارك لازم است كه شركت كنندگان در مناقصه به سايت شركت مراجعه نمايند.

  شركت ملي خدماتي تدارك

   

  شنبه, 18 شهریور,1402

معرفی شرکت

شرکت ملی خدماتی تدارک

شرکت ملی تدارک (سهامی خاص) در سال 1364 توسط بانک ملی ایران، به منظور ترخیص کالا، صادرات و واردات، تحت عنوان شرکت ملی بازرگانی تدارک به شماره ثبت 56645 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. از سال 1375 ( تحت پوشش موسسه همیاری کوثر) علاوه بر فعالیت شرکت ملی تدارک (سهامی خاص) در سال 1364 توسط بانک ملی ایران، به منظور ترخیص کالا، صادرات و واردات، تحت عنوان شرکت ملی بازرگانی تدارک به شماره ثبت 56645 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید.

از سال 1375 ( تحت پوشش موسسه همیاری کوثر) علاوه بر فعالیت شرکت ملی تدارک (سهامی خاص) در سال 1364 توسط بانک ملی ایران، به منظور ترخیص کالا، صادرات و واردات، تحت عنوان شرکت ملی بازرگانی تدارک به شماره ثبت 56645 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید.