اخبار

برگزاري جلسه با همكاران استان فارس

2043
0

با دستور جناب آقاي ريگي زادگان رياست محترم بانك ملي اداره امور شعب استان فارس جلسه اي در راستاي نظارت و مديريت بهينه براي همكاران شركت در استان فارس برگزار گرديد.

در اين جلسه جناب آقاي اكبرپور معاونت محترم اداره امور پيرامون وظيفه نيرو هاي شركتي به طور مشروح بياناتي ابراز داشته و رضايت مسئولين بانك از عملكرد نيروهاي شركت را اعلام داشتند.

همچنين مسئولين واحد هاي حراست، بازرسي، كارپردازي و روابط عمومي مسائل و پيشنهادات خود را ارائه نمودند.

در پايان به 7 نفر از نيروهاي خدماتي برگزيده به اسامي عليرضا اعلائي، حسين پاكزاد، حسن شبان، داود سالارفرد، محمدجعفر اردال زاده، بيژن زاهدي سربس و قاسم صفرپور هدايايي تقديم گرديد.  

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال