اخبار

تكميل اطلاعات پرسنلی در سايت شركت

2605
0

در راستاي بروزرساني اطلاعات و تكميل سوابق پرونده پرسنلي همكاران و بهره برداري از اطلاعات تكميلي در مواقع مورد نياز (صدور معرفي نامه براي دريافت تسهيلات، صدور احكام كارگزيني، صدور معرفي نامه هاي رفاهي و ...) ضرورت دارد تا همكاران گرامي تا پايان وقت اداري 97/05/20 با مراجعه به سايت شركت(بخش ويژه همكاران-آدرس و اطلاعات تماس) نسبت به ثبت و يا اصلاح آخرين اطلاعات مورد درخواست اقدام نمايند.

بديهي است پس از پايان مهلت مذكور همكاران گرامي جهت اصلاح سوابق بايد به دفتر مركزي شركت مراجعه نمايند

               

                                                        با تشكر

شرکت ملی خدماتی تدارک

  سیستم های ستاد

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال