اخبار

موفقيت در اخذ گواهينامه ي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2015

2169
0

در سايه رهنمودهاي مديريت محترم عامل شركت و تلاش و مشاركت همكاران محترم، شركت موفق به تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت  ISO 9001:2015 تا پایان سال 2018 گرديد.

الزامات اين استاندارد بين المللي از سال 1388 در شركت اجرا شده و در سال جاری نیز با توجه به تمهیدات صورت گرفته، گواهینامه مذکور از موسسه QAL انگلستان صادر گردید.


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آرشیو سال