شرکت ملی خدماتی تدارک


23

برگزاري دوره آموزش اطفاء حريق براي نيروهاي مراقب و نگهبان شركت تدارك

برگزاري دوره آموزش اطفاء حريق براي نيروهاي مراقب و نگهبان شركت تدارك
اولين دوره آموزش ايمني و اطفاء حريق براي تعدادي از همكاران شاغل در دفتر مركزي و اداره كل حفاظت فيزيكي و فني برگزار گرديد. در اين دوره كه در محل آموزش ايستگاه 62 آتش نشاني استان تهران تشكيل شد مباحث تئوري و عملي ايمني در مقابل آتش سوزي، نحوه استفاده از و سايل اطفاء حريق و همچنين عملكرد صحيح در شرايط مذكور آموزش داده شد 
تعداد امتیازات: (65) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1619)
گروه خبر: اخبار شرکت
کد خبر: 244