خدمات ملی تدارک

تاریخ: 28 آبان 1399

نظرسنجي البسه همكاران


با سلام،
به اطلاع كليه همكاران گرامي ميرساند ؛ .با فراهم آمدن امكان نظر سنجي درخصوص البسه و كفش تهيه شده در سال جاري تمامي كاركنان شركت مي توانند از تاريخ 99/08/28 به سايت شركت قسمت سيستمهاي ستاد مراجعه و نظرخود را ثبت نمايند.

با تشكر روابط عمومي