اخبار و مقالات

(آرشیو ماه آبان 1397)

30
چکیده: آقاي امير كوچكي فشكي از همكاران شركت مؤفق به كسب مدال طلاي مسابقات پرورش اندام در كشور مالزي شده است. اين مؤفقيت را به ايشان تبريك گفته و برايشان در تمام مراحل زندگي آرزوي توفيق داريم.
30
برگزاری کلاس آموزش رانندگان پولرساني شركت
چکیده: روز پنجشنبه مورخ 1397/08/24 كلاس آموزشي رانندگان پولرساني شركت در تهران با حضور جمعي از فرمانده هان پليس راهور، نيروي انتظامي و مديران شركت برگزار گرديد. در بخش اول این کلاس جناب سرهنگ سپهري از فرمانده هان محترم پليس راهور در مورد لزوم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، و جناب سرهنگ عمادي مشاور محترم انتظامي شركت در رابطه با اهميت مسائل حفاظتي برای ... ادامه »