اخبار و مقالات

(آرشیو ماه شهریور 1397)

27
همايش همكاران شركت تدارك در استان گيلان
چکیده: مسئولين محترم بانك ملي ايران اداره امورشعب استان گيلان با حسن توجه خود نسبت به كاركنان شركت تدارك همايشي در روز يكشنبه مورخ 97/06/25 برگزار نمودند .  در ابتداي اين همايش كه تعداد 230 نفر از نيروهاي شركت تدارك در كنار جمعي از مسئولين محترم اين بانك و شركت تدارك حضور يافتند جناب آقاي معالي رياست محترم اداره امور شعب استان گيلان ضمن تسليت ايام سو... ادامه »
21
: دوره آموزش ضمن خدمت همكاران شركت در استان لرستان
چکیده: با استعانت از خداوند متعال در ادامه برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت همكاران شركت تدارك در استانها ، تعداد 130 نفر از نيروهاي شركت در استان لرستان نيز در تاريخ 97/06/16  در اين دوره شركت نمودند. در ابتداي اين دوره كه با حضور جمعي از مسئولين محترم بانك ملي ايران در اداره امور شعب استان لرستان برگزار گرديد جناب آقاي معتمدي معاونت ... ادامه »
20
برگزاري دوره آموزش همكاران شركت تدارك در استان مركزي
چکیده: دوره آموزش رفتار سازماني، ميزباني و تشريفات ويژه كاركنان شركت تدارك در تاريخ 97/06/15در سالن همايش بانك ملي ايران در استان مركزي براي تعداد 111 نفر از نيروهاي اين استان برگزار گرديد.  اين دوره با حضور آقايان محمد كريمي معاونت محترم ، علي اشتياق مسئول سرمايه انساني، محمد حسن كارچاني معاون كارپردازي، محمد شكيب نيا مسئول روابط عمومي اداره امور شع... ادامه »
03
همايش آموزشي كاركنان شركت تدارك در استان آذربايجان شرقي
چکیده: دوره آموزشي رفتار سازماني ،  اصول ميزباني و تشريفات در استان آذربايجان شرقي با حضور جمعي از مسئولين محترم اداره امور شعب بانك ملي ايران در استان آذربايجان شرقي و شركت تدارك برا ي تعداد 214 نفر از پرسنل شركت برگزار گرديد. در ابتداي دوره پس از تلاوت كلام الله مجيد و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران ، جناب آقاي سميعي معاونت محترم اداره امور به ح... ادامه »