اخبار و مقالات

(آرشیو ماه مرداد 1399)

26
حمايت از همكاران در مقابله با كرونا
چکیده: با توجه به اهميت حفظ سلامت جسمی و آرامش روحی تمامی کارکنان و خانواده آنان، كه از اولویتها و دغدغه های اساسی مدیریت شرکت مي باشد و در راستای مقابله با ويروس منحوس كرونا ، حسب آخرین تصمیمات کمیته مبارزه با بیماری کوید 19 با تلاش و رایزنی ها ی صورت گرفته با مدیریت محترم امور بیمارستان بانک در قالب قرارداد پوششی بیمه تکمیلی درمان، امکان پوشش هزینه ک... ادامه »