اخبار و مقالات

(آرشیو ماه خرداد 1399)

19
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تدارک
چکیده: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی خدماتی تدارک با حضور اعضای این مجمع ، حسابرس و بازرس قانونی ، اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و معاونین شرکت تشکیل و صورت سود و زیان و صورت های مالی این شرکت برای سال مالی منتهی به  ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸  بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه ابتدا گزارش حسابرس  و سپس گزارش هیات مدیره مطرح و عملکرد ش... ادامه »