اخبار و مقالات

(آرشیو ماه فروردین 1397)

22
: انتصاب جناب آقاي محمد صيفي به عنوان نماينده شركت تدارك در استان همدان
چکیده: طي حكمي از سوي جناب آقاي لطفي مديرعامل محترم شركت آقاي محمد صيفي به عنوان نماينده جديد شركت در استان همدان منصوب و از تاريخ 97/01/20 فعاليت خود را آغاز نمودند. در جلسه معارفه كه در اداره امور شعب استان همدان و با حضور آقايان طوماسي رياست محترم اداره امور، معاونين و تعدادي از مديران ستادي اداره امور ، سلماني معاونت پشتيباني و بازرگاني شركت ، نعيمي ... ادامه »
22
معارفه نماينده جديد شركت تدارك در استان كرمانشاه
چکیده: در راستاي افزايش كارايي در سطح استانهاي كشور آقاي سياوش محمدي نوري طي حكمي كه از سوي جناب آقاي لطفي مديرعامل محترم شركت صادر گرديد به عنوان نماينده جديد شركت در استان كرمانشاه منصوب و فعاليت خود را آغاز نمودند. در جلسه معارفه ايشان كه با حضور جناب آقاي جليليان رياست محترم اداره امورشعب استان كرمانشاه، سلماني معاونت پشتيباني و بازرگاني شركت، نعيمي ... ادامه »